Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Cancer Care Center niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

Cancer Care Center is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beƫindigen of de toegang daartoe te beperken.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden. Cancer Care Center heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Cancer Care Center verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.