Bestuursverslag 2017

Hierbij presenteren wij het tweede jaarverslag van de Stichting Cancer Care Center Foundation. In dit verslag laten wij de belangrijkste zaken uit 2017 de revue passeren. 

Wij zijn iedereen die ons het afgelopen jaar geholpen heeft zeer erkentelijk. Met name willen wij Ellen Kramer en Allen & Overy bedanken voor hun ondersteuning en gastvrijheid. 

Via onderstaande link kunt u het volledige document lezen en downloaden. Mocht u naar aanleiding van deze cijfers of de toelichting vragen hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met een van de bestuursleden

Bestuursverslag CCCF 2017