Bestuursverslag 2018

Hierbij presenteren wij het derde jaarverslag van de Stichting Cancer Care Center Foundation. In dit verslag laten wij de belangrijkste zaken uit 2018 de revue passeren. 

Wederom zijn wij iedereen die ons het afgelopen jaar geholpen heeft zeer erkentelijk. Met name willen wij Ellen Kramer en Allen & Overy opnieuw bedanken voor hun ondersteuning en gastvrijheid. 

Via onderstaande link kunt u het volledige document lezen en downloaden. Mocht u naar aanleiding van deze cijfers of de toelichting vragen hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met een van de bestuursleden

Bestuursverslag 2018