Over de foundation

De Stichting Cancer Care Center Foundation is per 20 november 2015 opgericht. 

De doelstelling van de Foundation is bij te dragen aan de realisatie van de doelstelling van het Cancer Care Center en de portfolio van projecten van CCC in het bijzonder. Lees hier ons beleidsplan. 

Het RSIN nummer van de Kamer van Koophandel is 855737487. Wij hebben de ANBI status. Dat betekent dat er fiscaal voordeel genoten kan worden bij geven, schenken of nalaten aan de Cancer Care Center Foundation.

Het bestuur van Foundation bestaat uit:

Anna Kok (voorzitter), anna.kok@cccfoundation.nl
Mirjam van der Velde (secretaris en penningmeester), mirjam.vandevelde@cccfoundation.nl
Annemiek Bergmans (vice-voorzitter en coördinator communicatie en fondsenwerving), annemiek.bergmans@cccfoundation.nl

Zij ontvangen geen vergoeding voor hun inzet als bestuurslid.

Bankrekeningnummer:

Cancer Care Center Foundation
Rekeningnummer NL98 TRIO 0391 0908 28