Workshops zelfzorg

De Foundation financiert het organiseren van een viertal workshops rondom zelfzorg.

Achtergrond
Zelfzorg - of zelfmanangement - neemt een steeds belangrijkere rol in bij de behandeling van kanker. Naast de zorg die geboden wordt door het ziekenhuis en andere zorgverleners is er namelijk ook veel wat de patiënt zelf kan doen. Dit biedt de mogelijkheid zelf meer de regie te nemen, eigen keuzes te maken en meer zelfstandig te worden en blijven. 

Workshops
Ook bij Cancer Care Center zijn we overtuigd van het belang van zelfmanagement en willen we onze patiënten daarbij graag op weg helpen. Wij willen daarom vanaf het najaar een aantal workshops organiseren waar patiënten tips en tools krijgen over hoe ze door middel van zelfzorg het heft weer meer in eigen hand kunnen nemen. Thema's die aan de orde zullen komen zijn onder meer voeding, energie en pijnbestrijding.