Cancer Care Center Foundation van start!

nov20

De foundation gaat het Cancer Care Center financieel en anderszins ondersteunen.

v.l.n.r Allard van Pelt, Mirjam van der Velde, Ellen Cramer, Annemiek Bergmans en Annemarie Beintema

Cancer Care Center heeft veel ambities. Helaas ontbreken de financiële middelen om alle dromen meteen waar te maken. Vandaar dat wij het afgelopen jaar gewerkt hebben aan het opzetten van een stichting. Zij gaan geld voor ons inzamelen, zodat we bepaalde zaken hopelijk wel kunnen gaan realiseren. 

Op 20 november is de oprichtingsakte getekend op het kantoor van Allen & Overy, het advocatenkantoor dat ons belangeloos heeft bijgestaan in deze. Wij zijn hen en dan vooral Ellen Cramer zeer erkentelijk hiervoor. Uiteraard was founder Annemarie Beintema ook aanwezig.  

Het bestuur bestaat uit: Anna Kok (voorzitter), Allard van Pelt (penningmeester), Mirjam van der Velde (secretaris) en Annemiek Bergmans (coördinator communicatie en fondsenwerving). 

Als je nader geïnformeerd wilt worden over de foundation, kun je hier je naam en contactgegevens doorgeven.