Cancer Care Center zelfstandige organisatie

feb18

Tot nu toe maakte Cancer Care Center onderdeel uit van van FysioHolland. Per 1 januari van dit jaar is de organisatiestructuur gewijzigd en is Cancer Care Center een zelfstandige organisatie.

In december tekenden CCC founder Annemarie Beintema en FysioHolland directeur Boris van der Vorst daartoe een intentieverklaring. Cancer Care Center wil meer inzetten op verbinding tussen de verschillende disciplines binnen de oncologische zorg (fysiotherapie, psychosociale ondersteuning, diëtiek etc.) en met name op een betere samenwerking tussen de eerste en tweedelijns zorgaanbieders. Wij denken dat wij als zelfstandige oncologie gespecialiseerde organisatie hier beter toe geëquipeerd zijn. 

Op 8 november van dit jaar gaan wij rond dit onderwerp ook ons 5-jarig jubileum symposium organiseren, dat zowel voor zorgverleners als clienten toegankelijk zal zijn. Houd die datum dus vrij! 

Voor onze cliënten verandert er in de praktijk niets. De vertrouwde gespecialiseerde fysiotherapeuten blijven de behandelingen verzorgen. Ook de declaraties van de door FysioHolland uitgevoerde behandelingen blijven via hen verlopen.