CCC: leren van elkaars expertise

feb19

Waardevolle samenwerking manueel- en oedeem fysiotherapeuten bij schouderklachten.

De behandeling van kanker leidt soms tot schouderklachten. Als gevolg van verschillende behandelingen tijdens de oncologische revalidatie (zoals bestralingen/ chemo/ operaties), kan de stand van de schouder en de manier waarop de schouder gebruikt wordt in grote mate veranderen. 

Patiënten ervaren stijfheid, pijn of soms zelfs uitstraling richting de arm en worden hierdoor beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Wanneer dit tijdig wordt onderzocht, kunnen deze beperkingen worden verminderd middels een therapie die bestaat uit mobilisatie technieken, bijpassende oefentherapie en adviezen voor in het dagelijks leven. 

Bij Cancer Care Center kunnen cliënten hiervoor terecht bij de manueel therapeut. Deze kan uitvoerig onderzoeken en daarbij goed in kaart brengen welke oefeningen en bewegingen juist wel of niet goed zouden zijn voor de schouder. De samenwerking met onze oedeemtherapeuten is hierbij ontzettend waardevol. Waar de oedeemtherapeut ervoor zorgt dat de huid versoepelt en de oedeem afneemt, kan de manueel therapeut het gewricht zelf en de omliggende spieren behandelen zodat het schoudergewricht weer zo functioneel mogelijk kan worden gebruikt. 

Cancer Care Center hecht veel belang aan het leren van elkaars expertise middels intercollegiale bijscholing. Zo hield onze manueel therapeut Femke Boon onlangs een presentatie voor haar collega's over het diagnostisch proces van de schouder. Een tweede deel van deze presentatie zal in maart plaatsvinden, waarin de focus zal liggen op het behandeltraject bij dit soort klachten.