Oedeem voortaan eenvoudig te meten

dec12

Op onze vestiging Amsterdamse Bos kunnen we oedeem voortaan meten met een lymfescanner.

Lymfoedeem is een opeenhoping van lymfevocht. Het ontstaat als de lymfevaten dit vocht niet goed kunnen afvoeren. Het is een klacht die vaak voorkomt bij mensen die behandelt zijn voor kanker, als gevolg van bijvoorbeeld een operatie of bestraling.  

Een lymfescanner is een praktisch meetinstrument waarmee het vocht in het weefsel gemeten kan worden. Met deze gegevens kunnen we de behandeling van oedeem verder optimaliseren. Groot voordeel is dat we nu ook gebieden kunnen onderzoeken op aanwezigheid van vocht waar we met andere meetmethoden eerder geen uitspraak over konden doen. Denk bijvoorbeeld aan het gezicht, borst, schaamstreek. Alle gebieden waar je geen meetlintje omheen kunt leggen, zijn wel te meten met de lymfescanner. 

De lymfescanner werkt op basis van microgolven. Deze golven reageren op de watermoleculen in het weefsel en de hoeveelheid energie die dit kost is meetbaar. De gemeten waarde wordt omgerekend naar een factor, waarbij 0 staat voor geen water in het weefsel en 100 staat voor veel water in het weefsel. De meting is geheel pijnloos en duurt – afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsgebied enkele (1 tot 2) minuten.

De meting is onderdeel van de reguliere oedeembehandeling en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Indien nodig zullen de collega’s van de andere CCC vestigingen uiteraard ook gebruik kunnen maken van het apparaat ter ondersteuning van de behandeling van hun cliënten.