Ondersteuning voor zorgverleners in de palliatieve zorg

jan18

Werken in de palliatieve zorg kan een zware wissel trekken op zorgverleners. De cursus 'Hoe houd je jezelf gezond?' van het Ingeborg Douwes Centrum biedt tips en adviezen voor het omgaan met werksituaties, het bewaken van de eigen grenzen en biedt veel gelegenheid tot delen van ervaringen.

De cursus, ontwikkeld in samenwerking met het Palliatieve Netwerk Amsterdam Diemen, is opgezet toen uit gesprekken met hulpverleners de behoefte bleek te bestaan aan intervisie en zelfzorg. Ook het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zet in op betere palliatieve zorg: het heeft zich tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Een van de uitgangspunten hierbij is een evenwichtige zorgverlener: “Zorgverleners en vrijwilligers zijn zich bewust van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben op henzelf. Zij reflecteren op hun eigen houding en handelen en hebben oog voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin zorg voor zichzelf en voor hun collega's”. (Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland).

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden die met die met palliatieve zorg te maken hebben en wordt gegeven door Vincent Willemsen, gezondheidszorgpsycholoog van het IDC.  In vijf sessies komen onderwerpen ter sprake zoals nabijheid en afstand in het werk, werk en thuis balans, verwerken van en omgaan met stress, rouwproces bij hulpverleners en zelfcompassie. 

De cursus die in maart begint is al helemaal vol. Kijk op de website van het Ingeborg Douwes Centrum voor uitgebreide informatie over de cursus en komende startdata. De cursus zal enkele keren per jaar starten.

Locatie:          Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, Amsterdam