Wereldkankerdag

jan29

Op 4 februari staan we stil bij de impact van kanker en kijken we vooruit naar het komend jaar.

Zondag 4 februari is het Wereldkankerdag en wordt er wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Tevens vieren wij die dag onze vierde verjaardag. Een geschikt moment kortom om wat te vertellen over onze plannen voor komend jaar.

Als Cancer Care Center willen wij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van (voormalig) kankerpatiënten en hun sociale omgeving. De afgelopen vier jaar hebben wij gewerkt aan het leggen van een stevig fundament onder onze organisatie. Nu die er ligt, is het tijd om verder uit te bouwen. Uiteraard allereerst door iedere dag weer te werken aan een continue goede tevredenheid onder onze cliënten. Maar ook door meer in contact te treden met de doorverwijzers. Nog niet alle artsen weten helaas van ons bestaan af of denken eraan hun patiënten bij specifieke klachten ​naar ons door te verwijzen. Dat willen we komend jaar gaan veranderen.

Voor het realiseren van onze doelstellingen zoeken wij zoveel mogelijk de samenwerking met andere partijen. Samen met​ Oncologisch Centrum Amsterdam en meditatiepraktijk Sattwanu​ gaan wij dit jaar bijvoorbeeld twee thematische bijeenkomsten organiseren: over pijn bij kanker en de effecten van hormoontherapie. ​M​et het Ingeborg Douwes Centrum ​hebben we in het ​voorjaar samen met Pluk De Dag een event gepland. ​En in de zomer gaan we een health & wellness event organiseren samen met Spa Sport Hotel Zuiver​. Via onze nieuwsbrief, website en social media houden we jullie hiervan op de hoogte. 

Wij dragen verder graag bij aan het vergroten en uitdragen van de kennis over oncologische nazorg.  Zo is onze oprichtster en directeur Annemarie Beintema gevraagd dit voorjaar op een congres ​op ​Bonaire te spreken over het belang van oncologische zorg. Bij dit congres zullen zorgverleners uit heel Caribisch Nederland aanwezig zijn en wij zijn blij en trots zo bij te kunnen dragen aan beter​e​ zorg daar.​ Ook in onze eigen hoofdstad zullen wij actief aanwezig zijn bij de eerste internationale conferentie voor fysiotherapie in oncologie in het Eye filmmuseum.

Het wordt kortom een druk, maar mooi jaar. Wij gaan met enthousiasme op naar ons eerste lustrum!