Haptotherapie

Haptotherapie is een begeleidingsvorm die gebaseerd is op de haptonomie. De aanraking neemt een centrale plaats in en kan u helpen om zich tijdens of na de behandeling tegen kanker weer bewuster te laten zijn van de wisselwerking tussen uw lichaam en gevoel.  
Kern van deze persoonsgerichte therapie is dat u ruimte mag nemen om te verwerken en te rouwen. Maar ook dat u weer vertrouwd raakt met het eigen (veranderde) lichaam, stil staat bij wat wordt gevoeld en luistert naar de signalen van uw lichaam. 
Oefeningen en aanraking ondersteunen het zoeken naar een nieuw gevoel van evenwicht tussen denken en voelen. Uitgangspunt is zorgdragen voor een gevoel van veiligheid en het respecteren van eigen grenzen.

Wanneer kan haptotherapie helpen? 

  • Persoonlijke groei 
  • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische achtergrond 
  • Het leren accepteren van lichamelijke klachten en leren een nieuwe balans te vinden. 
  • Leren re-integreren na ziekte. 
  • Het doormaken van een grote verandering (verlies, trauma, nieuwe levensfase, een (chronische) ziekte) 
  • Identiteitsvragen (wie ben ik, wat wil ik?) 
  • Overbelasting (stress, overspannenheid, burn-out) 
  • Zelfvertrouwenskwesties (onzekerheid, negatief zelfbeeld) 
  • Relationele problemen (partner, familie, vrienden, werk)