Wat is Cancer Care Center?

Cancer Care Center biedt samenhangende zorg op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied aan (voormalig) kankerpatiënten en hun sociale omgeving. De nadruk ligt daarbij op wat mogelijk is, op de toekomst, op vitaliteit en herstel.

Alle zorg onder één dak

De overlevingskans van kankerpatiënten is de afgelopen decennia gestegen, maar de behandeling in het ziekenhuis eist nog steeds veel van een patiënt en ook na afloop is er vaak nog een lange weg te gaan. Kanker en de behandeling daartegen kunnen leiden tot allerlei lichamelijke en psychische problemen, die ook na afloop nog aanhouden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om deze klachten te verminderen. Samenhangende zorg verhoogt de kwaliteit van leven, maar is nu vaak versnipperd.

Cancer Care Center biedt al die zorg zoveel mogelijk op één plek. Dat kan gaan van het opstellen van een bewegingsprogramma of een passend dieet, tot het bieden van yoga voor een betere geestelijke balans of het aanmeten van de perfecte prothese. Een persoonlijke benadering door ervaren en professionele zorgverleners staat hierbij altijd voorop. U kunt in alle fases bij ons terecht, zowel tijdens als na de behandeling. Ook als genezing niet meer mogelijk is, in de palliatieve en terminale fase, staan wij voor u klaar. 

De zorgverleners die bij CCC werken, zijn gespecialiseerd in oncologie en hebben ervaring met kankerpatiënten  Zij delen hun kennis en ervaringen met elkaar en hebben zo samen meer te bieden dan ieder van hen afzonderlijk. CCC heeft momenteel zeven vestigingen, allemaal in Amsterdam.