Missie en visie

Missie

CCC wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van (voormalig) kankerpatiënten en hun sociale omgeving.
·       CCC is een eerstelijns netwerkorganisatie met multidisciplinaire zorg en ondersteuning op maat voor (voormalige) kankerpatiënten en hun sociale omgeving.
·       CCC biedt kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige zorg op verschillende locaties.
·       CCC werkt met casemanagers zodat de patiënten één aanspreekpunt hebben

Visie

Bij CCC staat de cliënt met fysieke, emotionele, mentale en sociale behoeften, voorop. Er wordt vanuit hun eigen kracht gericht gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van leven.
·       De zorg is laagdrempelig en op maat en is zodanig dat cliënten zo veel mogelijk zelf regie en zeggenschap houden over hun eigen lichaam en leven, en actief betrokken zijn bij hun eigen welbevinden en herstel.
·       CCC werkt samen met zorgpartners vanuit verschillende disciplines en specialismen. Allen hebben zich gespecialiseerd in de oncologie. De kwaliteit en de kennis hiervan staat voorop.
·       Iedereen die werkzaam is bij en voor CCC is enthousiast, vakbekwaam, ondernemend en werkt geprotocolleerd aan de best mogelijke zorg. Informatie, kennis en ervaringen worden verzameld en met elkaar gedeeld. Men leert van elkaar door middel van ‘best practice’. CCC werkt aan het verbeteren van de (na)zorg aan mensen met kanker.

Missie statement

CCC ondersteunt kankerpatiënten meer vitaal te worden.