Beter geïnformeerd

Leven met en na kanker roept vaak talloze vragen op, vragen waarop niet iedereen direct antwoord heeft. Veel mensen zoeken daarom naarstig op internet, maar niet alle informatie die daar te vinden is, is altijd even helder of betrouwbaar. Hieronder staat een aantal betrouwbare sites en organisaties. 

Neem voor suggesties over aanvulling van deze lijst contact met ons op.

Platform kanker.nl

Kanker.nl is een online platform dat kennis en ervaringen over kanker bundelt. Een website die een unieke combinatie in zich heeft: toegang tot betrouwbare medische informatie én een sociaal netwerk.

De website biedt informatie over kanker, lotgenotencontacten en geeft de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen. Er is informatie over verschillende kankersoorten, over behandelingen en over gevolgen. De bibliotheek wordt continu aangevuld met actuele medische artikelen en bijdragen over aanverwante onderwerpen. Wie meer kennis heeft, heeft meer grip op zijn leven.

Initiatief - De website kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK en het Integraal Kankercentrum Nederland IKNL. Deze drie grote organisaties hebben hun krachten gebundeld om betrouwbare informatie, kennis en ervaringen samen te brengen. Kanker.nl is een informatie- en ontmoetingsplatform, sinds 2013 voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie: www.kanker.nl

Triger

Oncokompas

Het digitale hulpmiddel Oncokompas ondersteunt u na de diagnose en in de jaren erna. Een zorgvuldig opgestelde vragenlijst leid tot een gericht advies.

Op de website www.oncokompas.nl kunt u zich aanmelden. Als eerste stap vult u vervolgens de (uitgebreide) vragenlijst in die zich richt op uw situatie, gezondheid en andere belangrijke onderwerpen. Op basis van uw antwoorden ontvangt u een vervolgens overzicht van adviezen, tips en suggesties die helemaal toegespitst zijn op uw situatie. 

Oncokompas is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc en is nog steeds in ontwikkeling. Zo is het Oncokompas op dit moment nog niet bruikbaar voor mensen die uitzaaiingen hebben. 

Triger

Checklist NFK

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft een checklist gemaakt voor mensen die te maken hebben met kanker. 

Deze lijst biedt een helpende hand, bijvoorbeeld als iemand moet kiezen voor een zorgverlener of informatie nodig heeft over een behandeling. De lijst geeft ook tips over onder meer het consult met de arts, over vergoedingen en over werk en inkomen.

U kunt de checklist hier lezen en downloaden.

Triger

De Kanker.nl Infolijn

De gratis Kanker.nl Infolijn 0800 – 022 66 22 is een hulp- en informatielijn voor mensen met kanker en hun naasten. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00.

U kunt er algemene informatie krijgen over de diagnose, erfelijkheid, behandelmethoden, ondersteuning, begeleiding of nazorg, revalidatie, werk en terminale zorg. Er is ook een luisterend oor voor emotionele problemen. Wie met iemand wil praten over zijn zorgen of twijfels, kan hier dus goed terecht. 

Klik hier voor meer informatie. 

Triger

Care for Cancer

De organisatie Care for Cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. Care for Cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers.

De consultants van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen en komen aan huis waar zij vragen beantwoorden over de diagnose en de behandeling en praktische tips geven voor de thuis- en werksituatie. Zij geven voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen. De diensten van Care for Cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat de patiënt minder stress en onzekerheid ervaart en sterker staat in het ziekteproces.

Care for Cancer heeft met de meeste zorgverzekeraars afspraken gemaakt over vergoeding. Meer informatie daarover vindt u hier.

Meer weten: www.careforcancer.nl of www.helpikhebkanker.nl

Triger

Nederlands Lymfoedeem Netwerk

NLNet (het Nederlands Lymfoedeem Netwerk) is hét patiëntennetwerk voor iedereen die met lymfoedeem te maken heeft.

Kennis overdragen en mensen samenbrengen zijn enkele van de speerpunten. Lotgenotencontact en regionale supportgroepen staan hoog op de agenda. NLNet stimuleert wetenschappelijk onderzoek, vraagt aandacht voor deze aandoening en behartigt de belangen van patiënten bij medici, zorgverleners en politici. 

Meer weten: www.lymfoedeem.nl

 

 

Triger