Een betere psychische conditie

Kanker en de behandeling vragen veel van de patiënt en de omgeving. Er zijn verschillende zorgprograma's waarin het verwerken van de ziekte en het mobiliseren van de eigen kracht centraal staan. Wij werken op dit gebied samen met het Ingeborg Douwes Centrum.

Ingeborg Douwes Centrum

Voor ondersteuning bij het verwerken en accepteren van de ontstane situatie kunnen patiënten met kanker en hun naasten uit de regio Amsterdam terecht bij het Ingeborg Douwes Centrum. Medewerkers van het centrum begeleiden mensen die met kanker geconfronteerd zijn of zijn geweest, ongeacht de fase van de ziekte. 

Evenwicht - De medewerkers van het centrum zijn gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen, een haptotherapeut en een mindfulnesstrainer. Allen hebben ruime ervaring met het begeleiden van kankerpatiënten. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de beste manier om met de gevolgen van kanker om te gaan. Er komen vragen aan de orde als: Hoe vergroot ik mijn veerkracht? Welke invloed heeft kanker op mijn relaties? Hoe zinvol is mijn leven nog nu ik kanker heb of had? Hoe vind ik samen met mijn naasten de kracht verder te gaan? Doel van de begeleiding is het evenwicht hervinden.

Individueel of groep - Het Ingeborg Douwes Centrum biedt individuele begeleiding, alleen of samen met de partner of andere naasten, of begeleiding in een groep. Daarnaast worden er workshops gehouden en themabijeenkomsten aangeboden.
Oefeningen - Naast gesprekken wordt er vaak gebruik gemaakt van visualisaties (vertalen van een gedachte naar een beeld) van aandachtgerichte- of meditatieve oefeningen en van ontspanningsoefeningen. Daarbij hebben de therapeuten hun eigen expertise in diverse vormen van behandeling zoals existentiële therapie, traumabehandeling en cognitieve gedragstherapie.

Intake - Tijdens een intakegesprek met één van de psychologen wordt, op grond van wensen en behoeften, bepaald welke vorm van begeleiding het beste past.

Meer weten: Ingeborg Douwes Centrum: www.ingeborgdouwescentrum.nl of telefoon 020 – 4 80 75 80
Voor individuele begeleiding klik hier, voor begeleiding in een groep klik hier.
Afspraak voor een intakegesprek: e-mail

Triger

Acupunctuur

Acupunctuur is een prachtige eeuwenoude oosterse geneeswijze die de energiehuishouding in balans brengt. Acupunctuur zet lichaam en geest aan zichzelf te genezen door dunne naaldjes te plaatsen op bepaalde punten op het  lichaam. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang.

Acupunctuur is complementair; het kan naast de reguliere kankerbehandelingen ingezet worden. Acupunctuur geeft de beste resultaten als er tegelijk met de reguliere behandelingen mee wordt gestart. De kans is dan het grootste dat eventuele bijwerkingen niet optreden of de heftigheid ervan wordt beperkt. Ook in een later stadium (ook palliatief) kan het zinvol zijn met acupunctuur te beginnen. Langer bestaande klachten kunnen dan verminderen en soms verdwijnen. Klachten zoals pijn, misselijkheid, neuropathie, braken, droge mond en overgangsklachten, angst, depressie, slapeloosheid en vermoeidheid. Consulten worden (afhankelijk van uw zorgverzekering deels) vergoed door de zorgverzekeraar. 

Acupuncturist: Hilde Hiemstra

Triger

Coaching

Kanker krijgen doet veel met je. Het gooit je leven overhoop. Fysiek. Maar zeker ook mentaal. Het verandert je perspectief op het leven, op je toekomst. Het roept vragen op, levensvragen, waarop het antwoord zich niet zomaar aandient. Leven na kanker draait om de kunst om te leven. Coaching kan daarbij helpen.

Levensvragen 
‘De dood hoort bij het leven.’ Die kennen we allemaal. Maar eenmaal geconfronteerd met je éigen eindigheid verandert je perspectief radicaal. De (angst voor de) naderende dood roept veel vragen op die je niet bij iedereen kwijt kunt: ‘Wat vind ik nu belangrijk? Wil ik wel door met m’n baan? Hoe gaat mijn partner hiermee om? Wie begrijpt mijn angst? Hoe ga ik om met mijn vrienden en familie? Wordt het niet tijd om echt aan mijn verlangen toe te geven, maar hoe? Heeft het nog zin om met iets nieuws te beginnen?’ Kortom: ‘Hoe ga ik om met die paradox van angst en ‘gewoon leven’?’

Opnieuw leren leven
Door reacties als ‘Ik kan morgen ook onder de tram lopen’, ‘Maar het gaat nu toch weer goed met je?’, ‘Je moet wel positief blijven hoor!’ en ‘Wat ben jij sterk!’ kun je je eenzaam en niet begrepen voelen. Naast de fysieke kwetsbaarheid krijg je bij kanker ook mentaal veel voor je kiezen. Leven na kanker gaat over opnieuw leren leven, over levenskunst. Dat vraagt veel van je. Daar heb je tijd voor nodig, iemand die met aandacht naar je luistert. En die je diepste angsten, maar ook je dromen en verlangens, serieus neemt. Ze niet wegwimpelt, maar met je in gesprek gaat, je helpt om je wenkend perspectief opnieuw vorm te geven.

Coaching door ervaringsdeskundige
Annemarie van den Berg heeft zich als werkgerelateerd coach gespecialiseerd in begeleiding na kanker. Als coach en ervaringsdeskundige (uitgezaaide kanker) begeleidt ze mensen die na de diagnose kanker het leven weer willen oppakken, terwijl alles een andere kleur heeft gekregen. In de gesprekken staan levensvragen centraal, zoals: ‘Hoe ga ik om met die paradox van angst en ‘gewoon verder leven’?

Meer weten: www.annemarievandenberg.nl

 

Triger

Creatieve expressie

Creatieve expressie kan de verwerking van de ziekte èn het bevorderen van de veerkracht enorm helpen. Het gaat hierbij om de eenvoudige expressie van wat er in je leeft door te schrijven, te dichten, te tekenen, te schilderen, te fotograferen, te zingen en te dansen.

Jan Taal:
"Natuurlijk is het goed dat je emoties de ruimte krijgen als je ze op creatieve wijze kunt uitdrukken. Maar minstens zo belangrijk is dat je ze daarmee erkent, dat ze er mogen zijn. Sterker nog, dat je er zelf mag zijn, precies zoals je op dat moment bent, met al je wanhoop, verdriet, onmacht, woede of hoop. De werken die mensen maken zijn onderdeel van hun identiteit, het gemaakte gaat veel voor hen betekenen. Door verbeelding en creativiteit te gebruiken kom je op een diepere laag van je bewustzijn. Wat we zien is dat mensen een enorme kracht in zichzelf herbergen die ze vaak pas in een crisis ontdekken. Creatieve processen kunnen helpen die kracht naar boven te halen en te gebruiken. Met het verbeelden geef je richting aan je gevoelens en je denken. De expressie helpt zo om de ziekte te verwerken en een nieuwe balans in je leven te vinden." (uit het boek Kanker in Beeld, 2009)

Coach: Jan Taal, GZ- en eerstelijnspsycholoog
Meer weten: www.imaginatie.nl

Triger

Haptotherapie

Haptotherapie is een begeleidingsvorm die gebaseerd is op de haptonomie.  De aanraking neemt een centrale plaats in en kan cliënten helpen om zich tijdens of na de behandeling tegen kanker weer bewuster te laten zijn van de wisselwerking tussen lichaam en gevoel.  

Kern van deze persoonsgerichte therapie is dat de cliënt ruimte mag nemen om te verwerken en te rouwen. Maar ook dat de cliënt weer vertrouwd raakt met het eigen (veranderde) lichaam, stil staat bij wat wordt gevoeld en luistert naar de signalen van het lichaam. 

Oefeningen en aanraking ondersteunen  het zoeken naar een nieuw gevoel van evenwicht tussen denken en voelen. Uitgangspunt is zorgdragen voor een gevoel van veiligheid en het respecteren van eigen grenzen.

Haptotherapeut: Inez van Haaften

 

Triger

Mindfulness

Mindfulness is een in het Westen populaire stroming in de psychologie. Het betekent ‘met volle aandacht en met mildheid aanwezig zijn in het moment’. Mindfulness en Mindfulness-trainingen worden steeds meer erkend als een effectieve manier om het psychologisch functioneren en welzijn van kankerpatiënten te vergroten. 

De diagnose kanker, alle onderzoeken, behandelingen en bijwerkingen kunnen maken dat je hoofd meer dan vol is. Mindfulness helpt het stressniveau te verminderen. Je oefent verschillende meditaties, leert anders om te gaan met klachten als pijn, misselijkheid, piekeren, angst, twijfel en somberheid. Je oefent je, ook tijdens je ziekte, thuis te (blijven) voelen bij jezelf. 

Mindfulness is complementair; het kan naast de reguliere kankerbehandelingen ondersteunend zijn. Ook in een later stadium (ook palliatief) kan het zinvol zijn om ermee te beginnen. De beoefening is waardevol voor iedereen die zelf of in zijn omgeving met kanker geconfronteerd wordt. 

Consulten worden soms vergoed door zorgverzekeraar of werkgever, via ARBO- dienst of UWV.  

Mindfulnesstherapeute: Erna Laning

Triger

De Verbeeldings Toolkit

Geconfronteerd worden met kanker is meestal ingrijpend. Allerlei emoties melden zich waaronder vaak angst. Sommige patiënten vinden dat hun lichaam hen in de steek laat; sommigen spreken zelfs van verraad van binnenuit. Hoe blijft iemand overeind met zulke gevoelens? Hoe houdt hij en hoe krijgt hij zijn veerkracht terug?

Ontdekkingen in de neurologie van de laatste vijftien jaar laten zien dat de verbeelding een grote invloed op ons heeft, zowel emotioneel als bij ons functioneren. Met behulp van zijn verbeelding kan iemand zelf zijn weerbaarheid vergroten en zijn herstel bevorderen.

Gereedschap - Om op een eenvoudige wijze de verbeelding in te schakelen is de Verbeeldings Toolkit ontwikkeld en iedereen die zich meldt bij School voor Imaginatie krijgt die mee naar huis. In deze Toolkit zit gereedschap om de verbeelding aan te spreken: symboolkaarten, verbeeldingsoefeningen op Cd’s, teken- en schrijfmateriaal, muziek en een uitgebreide handleiding. De School coacht de cursist bij de oefeningen. De Verbeeldings Toolkit is speciaal ontwikkeld voor kankerpatiënten en andere chronisch zieken door Jan Taal van de School voor Imaginatie, in samenwerking de stichting Kanker in Beeld en de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Coach: Jan Taal, GZ- en eerstelijnspsycholoog
Meer weten: www.imaginatie.nl

Triger

Overige zorgaanbieders

Neem voor suggesties over aanvulling van deze lijst contact op met ons.

Care for Cancer

De care consulenten van Care for cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij beantwoorden vragen over de gevolgen van diagnose en behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Dit kan bij de patiënten thuis zijn, maar zij geven ook consulten bij onze locaties. 

Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers.

Meer weten: Care for Cancer

 

 

Triger

Therapeutische vakantie

Les Vaux biedt begeleiding aan mensen met (of na) kanker en hun naaste. Dat gebeurt op een speciale manier, namelijk tijdens vakantieweken op het landgoed van Les Vaux in Frankrijk of op een mooie locatie in Nederland.

U bent samen met anderen, maximaal acht, en doet mee aan een speciaal voor dit doel ontwikkeld programma. Het programma is geschikt voor mensen die het prettig vinden in een kleine groep lotgenotenhun ervaringen te delen, zich te verdiepen in de wijze waarop zij en anderen omgaan met de kanker in hun leven en daarvan te leren.

Het programma wordt begeleid door professionele therapeuten die ruime ervaring hebben met het werken met mensen met kanker. De kosten van de psychologische behandeling vallen onder de basisverzekering en worden door de zorgverzekering vergoed.

Meer weten: www.lesvaux.nl

Triger