Werk en financiën

Langdurig ziek zijn heeft consequenties voor werk en financiën, zowel tijdens als de periode na het ziekteproces.

Weer aan het werk gaan na kanker is vaak een grote stap. Hetzelfde geldt voor (gedeeltelijk) blijven werken tijdens de behandeling. Toch is het goed om weer te beginnen of te blijven werken. Werk zorgt voor afleiding en inkomen, je doet mee in de maatschappij en je kunt wat voor anderen betekenen. Werk draagt daarom bij aan het herstel, mits stap voor stap opgevoerd en mits gecombineerd met andere herstelactiviteiten. 

Financieel kan er sprake zijn van een terugval in inkomen vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u te maken krijgen met andere voorwaarden voor verzekeringen voor hypotheek, leven en arbeidsongeschiktheid. Voldoende inzicht krijgen in de situatie en mogelijkheden kan rust brengen. 

Neem voor suggesties over aanvulling van deze lijst contact met ons op.

Re-turn

Re-turn helpt mensen met kanker in alle ziektefasen om werkzaken in goede banen te leiden. Zij zijn gespecialiseerd in verzuim en reïntegratie bij kanker en begeleiden werknemers met kanker en hun werkgevers, met als doel werken aan persoonlijk herstel, werkvermogen en goede inzetbaarheid, zowel tijdens als na de behandelingen. Re-turn werkt met reïntegratieconsultants, arbeidsdeskundigen en gespecialiseerde bedrijfsartsen. Ook verzekerde ondernemers en ZZP’ers kunnen bij Re-turn terecht.

Terugkomen in het werk na ziekte is geen gemakkelijk proces. Hoe kan bijvoorbeeld het aantal werkuren het beste worden opgebouwd? Hoe combineer je herstel met weer gaan werken? Op welk moment kun je het beste weer aan het werk gaan? En met welke werkzaamheden? Re-integreren is hard werken, maar je hoeft het niet alleen te doen. Hulp bij terugkeer is ook daarom goed omdat vroegtijdige en deskundige ondersteuning uitval in de toekomst voorkomt. Het helpt bij het behoud van werk. Dat is winst voor de werknemer maar ook voor de werkgever.

Re-integratiebureau Re-turn van Ragna van Hummel levert zulke ondersteuning met een grondige inventarisatie van de werksituatie en professionele, deskundige ondersteuning aan huis of op de werkvloer. 

Meer wetenwww.re-turn.nl

Triger

Kenniscentrum Werk en Kanker

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een initiatief van Groep Werk & Kanker, een samenwerkingsverband van drie organisaties op het gebied van werk en reïntegratie van kankerpatiënten. Met deze website willen zij middels voorlichting het stigma de wereld uit helpen dat rust op kanker en werk. Het biedt werkgevers, werknemers en andere betrokkenen praktische informatie over werken bij kanker. 

Op de uitgebreide website staat veel informatie over werk in de verschillende ziektefases, wetgeving, mogelijkheden voor ondersteuning en nog veel meer achtergrondinformatie. 

De partijen achter dit expertisecollectief zijn Re-Turn, Care-in-Company (onderdeel van Care for Cancer) en Stap.nu. Cancer Care Center werkt met de eerste twee partijen al nauw samen. Onze casemanagers kunnen cliënten die behoefte hebben aan advies met hen in contact brengen. 

Meer weten: kenniscentrum werk en kanker

Triger

Coaching Annemarie van den Berg

Terugkeren naar werk na kanker vraagt veel van u als werknemer, maar ook van uw leidinggevende en team. Want wat vertel je wel, en wat niet? En hoe ga je om met je onzekerheid en angst op het werk? Wat vertel je als je er een paar maanden uit bent geweest? Welke vragen zijn prettig en welke juist niet? Kun je je oude werk weer oppakken? Hoe bouw je je werkzaamheden weer op, en hoe snel gaat dat? Als coach begeleidt Annemarie van den Berg werknemers bij re-integratie en opbouw van werkzaamheden. Daarnaast begeleidt zij de eerste gesprekken bij terugkeer naar werk met de betrokkene, het team en de leidinggevende.

Levensvragen 
‘De dood hoort bij het leven.’ Die kennen we allemaal. Maar eenmaal geconfronteerd met je éigen eindigheid verandert je perspectief radicaal. De (angst voor de) naderende dood roept veel vragen op die je niet bij iedereen kwijt kunt: ‘Wat vind ik nu belangrijk? Wil ik wel door met m’n baan? Hoe gaat mijn partner hiermee om? Wie begrijpt mijn angst? Hoe ga ik om met mijn vrienden en familie? Wordt het niet tijd om echt aan mijn verlangen toe te geven, maar hoe? Heeft het nog zin om met iets nieuws te beginnen?’ Kortom: ‘Hoe ga ik om met die paradox van angst en ‘gewoon leven’?’

Opnieuw leren leven
Door reacties als ‘Ik kan morgen ook onder de tram lopen’, ‘Maar het gaat nu toch weer goed met je?’, ‘Je moet wel positief blijven hoor!’ en ‘Wat ben jij sterk!’ kun je je eenzaam en niet begrepen voelen. Naast de fysieke kwetsbaarheid krijg je bij kanker ook mentaal veel voor je kiezen. Leven na kanker gaat over opnieuw leren leven, over levenskunst. Dat vraagt veel van je. Daar heb je tijd voor nodig, iemand die met aandacht naar je luistert. En die je diepste angsten, maar ook je dromen en verlangens, serieus neemt. Ze niet wegwimpelt, maar met je in gesprek gaat, je helpt om je wenkend perspectief opnieuw vorm te geven.

Coaching door ervaringsdeskundige
Annemarie van den Berg heeft zich als werkgerelateerd coach gespecialiseerd in begeleiding na kanker. Als coach en ervaringsdeskundige (uitgezaaide kanker) begeleidt ze mensen die na de diagnose kanker het leven weer willen oppakken, terwijl alles een andere kleur heeft gekregen. In de gesprekken staan levensvragen centraal, zoals: ‘Hoe ga ik om met die paradox van angst en ‘gewoon verder leven’?

Meer weten: www.annemarievandenberg.nl

 

Triger

KZ-advies

Eefje Korsten van KZ-advies is financieel coach en adviseert mensen die vanwege hun ziekteproces geconfronteerd worden met financiële consequenties. Deze consequenties zijn voor iedereen verschillend. Bent u in loondienst of hebt u een eigen bedrijf? Bent u alleen of samen? Hebt u kinderen? Bij gelijkblijvende of misschien wel hogere uitgaven moet er goed gekeken worden naar uw (familie) budget op korte en lange termijn. Het is zinvol om inkomen en uitgaven in kaart te brengen en te zoeken naar mogelijke oplossingen en/of eventuele besparingen. 

Na afloop van het ziekteproces kan er een andere levenssituatie zijn ontstaan. Het is een optie om samen met een coach alle financiën op een rij zetten en kijken wat de mogelijkheden zijn om een zo goed en vitaal mogelijk leven te leiden. 

Eefje Korsten is geldcoach en begeleidt en coacht vanuit haar praktijk mensen en ondernemers om meer inzicht te krijgen in hun geldzaken.

Meer weten: KZ advies

Triger