Financiële coaching

Langdurig ziek zijn kan consequenties hebben voor uw financiële situatie, zowel tijdens als de periode na het ziekteproces. 

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een terugval in inkomen vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u te maken krijgen met andere voorwaarden voor verzekeringen voor hypotheek, leven en arbeidsongeschiktheid. Wat de consequenties zijn, is voor iedereen verschillend. Bent u in loondienst of hebt u een eigen bedrijf? Bent u alleen of samen? Heeft u kinderen?

Bij gelijkblijvende of misschien wel hogere uitgaven moet er goed gekeken worden naar uw budget op korte en lange termijn. Het is zinvol om inkomen en uitgaven in kaart te brengen en te zoeken naar mogelijke oplossingen en/of eventuele besparingen. Voldoende inzicht krijgen in de situatie en mogelijkheden kan rust brengen. 

Het is een optie om samen met een coach alle financiën op een rij zetten en kijken wat de mogelijkheden zijn.