Cancer Care Center Aruba van start

Op 22 november was de feestelijke opening van Cancer Care Center Aruba. 

Patiënten uit Caribisch Nederland komen vaak naar Nederland voor (een deel van) hun behandeling van kanker, bijvoorbeeld voor operaties of reconstructies. Deze mensen zien wij regelmatig bij onze locaties in Amsterdam. Doorverwijzen naar nazorg op de eilanden was tot voor kort niet of nauwelijks mogelijk. Daarom zijn wij heel blij dat we na Cancer Care Center op Bonaire nu ook een locatie hebben op Aruba

De belangstelling was groot. Aanwezig bij de opening waren, naast veel pers, onder meer leden van het parlement en vertegenwoordigers van de regering en de Directie Volksgezondheid. Ook heel veel zorgverleners zelf waren er, onder meer van het Horacio Oduber Hospitaal.

Heidi Dijkhoff staat pers te woord
Heidi Dijkhoff staat pers te woord


Het contact

De contacten met de eilanden zijn er al langer. Onze directeur Annemarie Beintema bezoekt de eilanden regelmatig en heeft er de afgelopen jaren diverse malen ziekenhuizen en zorgverleners binnen de oncologie bezocht om te inventariseren en voorlichting te geven.
Fysiotherapeuten van de praktijk Fysio Actief Aruba volgden de opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen bij de Berekuyl Academie in Nederland, waar Annemarie Beintema zelf ook lesgeeft. De contacten zijn toen nog hechter geworden, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de oprichting van Cancer Care Center Aruba. 

Locatiemamanager Heidi Dijkhoff: “Bij de opleiding had Annemarie tijdens de lessen van oncologische revalidatie CCC naar voren gebracht en ik wist gelijk dat dit is wat we nodig hebben op Aruba.”

Het team 

Het team bestaat nu uit oncologie en oedeemfysiotherapeut Heidi Dijkhoff, oncologie en oedeemfysiotherapeut Marlon Thode, oncologie fysiotherapeut Marlon Maduro, diëtiste Amine Barakat, ergotherapeute Minouche Lopez en klinisch psycholoog Audrey Kan. CCC Aruba heeft dus een multidisciplinair oncologisch team en kan goede integrale zorg bieden op fysiek en psychosociaal vlak.

Team Aruba
v.l.n.r.: Marlon Maduro, Heidi Dijkhoff, Audrey Kan, Marlon Thode, Minouche Lopez en Amine Barakat 


Plannen voor de toekomst

Het plan voor de toekomst is om betere verbinding te maken met de verwijzers, zoals onder andere ziekenhuizen en huisartsen, maar ook met de regering en zorgverzekeraars om de zorg ook vergoed te krijgen. Kanker komt veel voor op Aruba, waarbij leefstijl een zeer belangrijke rol speelt. Dus meer aandacht voor preventie en nazorg is hierbij zeker noodzakelijk. Ook hierin zien de medewerkers van CCC Aruba een rol voor zichzelf weggelegd.