Visie en missie

Onze visie

Kankerpatiënten hebben eigen regie en zeggenschap over hun lichaam en leven en zijn actief betrokken bij hun eigen herstel en welbevinden. Zij kunnen met fysieke, emotionele, mentale ondersteuning zelf de kwaliteit van hun leven verbeteren zodat zij optimaal kunnen functioneren en participeren op alle levensgebieden. Zij zijn gebaat bij een geïntegreerd, interdisciplinair en laagdrempelig aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door zorgverleners dichtbij huis. Er is daarvoor een optimale verbinding en samenwerking tussen de 1e en 2e lijn oncologische zorg (ziekenhuizen en zorgaanbieders).

Zorgverleners werken vanuit verschillende disciplines en specialismen en hebben zich gespecialiseerd in de oncologie. De kwaliteit en de kennis hiervan staan voorop. Ze werken gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. Deze zorg wordt geïntegreerd aangeboden: informatie, kennis en ervaringen worden verzameld en gedeeld. Men werkt geprotocolleerd, op maat en leert van elkaar door middel van ‘best practice’. Zorgverleners zijn enthousiast, vakbekwaam, ondernemend en zijn betrokken bij de cliënt, elkaar en de organisatie als geheel.

Onze missie

Cancer Care Center levert een essentiële bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van leven van (voormalige) kankerpatiënten en hun sociale en maatschappelijke omgeving. Wij hebben als doel (voormalige) kankerpatiënten sterker en vitaler te maken, zodat ze vanuit eigen kracht de regie over hun leven, werk en deelname aan de maatschappij weer op kunnen pakken. Daartoe coördineren, begeleiden en evalueren wij samenhangende zorg op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

Wij zijn een eerstelijns netwerkorganisatie met interdisciplinaire zorg en ondersteuning op maat. Wij bieden middels de bij ons aangesloten organisaties en professionals kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige zorg op verschillende locaties in Nederland. Wij werken met caremanagers zodat de cliënten één aanspreekpunt hebben. Doel is ‘terug naar een vitaal leven’ en zo optimaal mogelijk functioneren en participeren binnen de mogelijkheden die er zijn in elke fase van het ziekteproces.