Verbinding in de zorg

Cancer Care Center zet zich in voor meer verbinding en betere samenwerking binnen de oncologische zorg. Wij streven er naar een spil te zijn in het versnipperd zorglandschap en een bruggenbouwer tussen 1e en 2e lijnszorg en tussen formele en informele zorg. Dit doen wij door zorgverleners te verbinden, kracht en kunde te bundelen en informatie te delen.
Onze volledige visie en missie leest u op deze pagina.

 

Logo Cancer Care Center

 

Het logo van Cancer Care Center toont verbinding vanuit het hart: de verbindende schakels tussen professionals onderling, tussen professional en patiënt en tussen patiënten onderling.

 

 

Door wie is Cancer Care Center opgericht?

Cancer Care Center is opgericht op 4 februari 2014 door oncologiefysiotherapeut Annemarie Beintema. In haar werk werd Annemarie jarenlang geconfronteerd met de versnippering in de zorg aan kankerpatiënten. Om hier verbetering in te brengen, wilde zij een innovatief centrum waar een allesomvattend en samenhangend zorgaanbod gerealiseerd zou worden. Dat werd Cancer Care Center. Daarnaast speelde Annemarie een actieve rol in INOZA, het interdisciplinair oncologisch netwerk in Amsterdam. 
 

Cancer Care Center Foundation

Deze onafhankelijke stichting deelt onze missie: meer verbinding binnen de eerstelijns oncologische zorg. Zij ondersteunt initiatieven, activiteiten en projecten binnen de eerstelijns oncologische zorg die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van (voormalig) kankerpatiënten en hun sociale netwerk. Hiervoor zamelt zij geld in. Meer weten? Kijk op hun website: www.cccfoundation.nl.