Beter geïnformeerd

Leven met en na kanker roept vaak talloze vragen op, vragen waarop niet iedereen direct antwoord heeft. Veel mensen zoeken daarom naarstig op internet, maar niet alle informatie die daar te vinden is, is altijd even helder en accuraat. Op deze pagina verwijzen wij naar externe bronnen waarvan wij weten dat ze relevant en betrouwbaar zijn.
 

Algemene informatie en support

Kanker.nl is een online platform dat kennis en ervaringen over kanker bundelt. Een website die een unieke combinatie in zich heeft: toegang tot betrouwbare medische informatie én een sociaal netwerk. Daarnaast biedt dit platform een hulp- en informatielijn waar u telefonisch, via de chat en e-mail terecht kunt voor algemene informatie en emotionele ondersteuning.

Op de website van KWF Kankerbestrijding staat ook heel veel informatie. U kunt hier onder meer de folders downloaden of bestellen die het KWF uitgeeft over kankersoorten, de behandeling van kanker en leven met kanker.

Inloophuizen en buddyzorg

IPSO is de organisatie voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in Nederland. U kunt zonder afspraak of verwijsbrief binnenlopen bij een inloophuis voor een kopje koffie, deelnemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Op de website van IPSO staat een overzicht van alle inloophuizen.

Buddyzorg brengt mensen met een ernstige ziekte in contact met een buddy. Een buddy is een maatje die in moeilijke tijden een steun in de rug geeft en een luisterend oor biedt. Hij/zij is geen verpleegkundige of thuiszorgmedewerker maar een geschoolde en getrainde vrijwilliger. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij Kuria. Deze ondersteuning is gratis en voor de duur van een jaar. Meer informatie - ook over hoe u een buddy kunt aanvragen - leest u op hun website

Patiëntenorganisties

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van negentien kankerpatiëntenorganisaties. Elke organisatie maakt zich sterk voor patiënten met (een) bepaalde vorm(en) van kanker of de gevolgen daarvan. Op de website van het NFK staat een overzicht van alle aangesloten organisaties. 

Uiterlijke verzorging

De stichting Look Good Feel Better geeft praktische informatie en advies over uiterlijke verzorging bij kanker. Dit wordt gedaan tijdens workshops en individuele behandelingen. Op de uitgebreide website staan veel tips en adviezen over onder meer haar, make-up, styling en mondverzorging. 

Voeding

Op de uitgebreide en informatieve website Voeding en Kanker Info worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker. 

Met name chemotherapie kan de smaak behoorlijk aantasten. De website Smaak Check helpt naar het zoeken naar eten wat wel lekker smaakt. 

Werk

Zowel op de website Kanker.nl als op de website van het NFK staat uitgebreide informatie over de gevolgen van kanker voor uw werk, uw rechten en plichten als u ziek bent en de rol van het UWV bij kanker.

Het Kenniscentrum Werk & Kanker wil middels voorlichting het stigma de wereld uit helpen dat rust op kanker en werk. Het biedt werkgevers, werknemers en andere betrokkenen praktische informatie over werk in de verschillende ziektefases, wetgeving, mogelijkheden voor ondersteuning en nog veel meer achtergrondinformatie.