Cancer Care Center start samenwerking met ergotherapiepraktijk Doen

Cancer Care Center en Ergotherapiepraktijk Doen zijn een intensieve samenwerking gestart om de multidisciplinaire zorg in de eerste lijn verder te ontwikkelen. Doen-partner Rob Koppers en CCC-directeur Annemarie Beintema tekenden hiertoe onlangs de overeenkomst.

Doen is een keten van ergotherapiepraktijken die praktische, doelgerichte ergotherapie op locatie biedt. Doen heeft gespecialiseerde ergotherapeuten in dienst op het gebied van oncologische revalidatie. In de wijk wordt intensief samengewerkt met andere specialisten, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen. Daarmee sluiten ze uiteraard naadloos aan bij onze ziens- en werkwijze. 

Met regelmaat geven cliënten aan moeite te hebben met het oppakken van dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan boodschappen doen, sociale contacten onderhouden, het huishouden bijhouden en het oppakken van (vrijwilligers)werk. Het is vaak lastig om de dag goed in te delen en om energie weer op te bouwen. Ergotherapie is gericht op herstel maar ook op balans vinden. Door bewust te plannen, tijd anders ter verdelen maar ook door activiteiten op een aangepaste manier uit te voeren, kan de cliënt weer meer regie krijgen en activiteiten uitvoeren die voor hem waardevol zijn. Onderwerpen die dan ook aan bod kunnen komen zijn dagindeling, opbouwen van energie, oppakken van dagelijkse activiteiten, afstemmen met mantelzorgers en terugkeer naar arbeid.

De therapeuten van Doen behandelen aan huis in de heel Amsterdam. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket voor 10 uur per kalenderjaar en is direct toegankelijk, een verwijzing is niet noodzakelijk. 

Cancer Care Center en Doen gaan samenwerken in meerdere vestigingen in Amsterdam, te weten West, Centrum, IJburg, Oosterparkbuurt en Zuidoost. Een afspraak maken of meer weten? Zij gaan graag het gesprek aan! U kunt een afspraak maken via uw casemanager of door rechtstreeks contact op te nemen met Ergotherapiepraktijk Doen via info@ergo-doen.nl / 088 -822 70 00 / 06-47157007.

Samenwerking ErgoDoen