CCC stagiaires doen onderzoek naar bewegen

Afgelopen jaar hebben twee stagiaires van de Sportkunde opleiding in Haarlem bij ons stage gelopen en onderzoek gedaan: Inez Boot en Floor Wiemer.
 
Inez heeft onderzoek gedaan naar wat de invloed is van bewegen op het mentaal welbevinden van een persoon met borstkanker in de palliatieve fase van de ziekte en hoe dit advies toegepast kan worden tijdens de behandeling van de cliënten. De conclusie van het onderzoek is dat bewegen een aantoonbaar positieve invloed heeft op het mentaal welbevinden van deze groep. Uit de interviews met cliënten is verder gebleken dat Cancer Care Center naar hun mening voldoende aandacht besteedt aan het mentaal welbevinden tijdens de fysieke trainingen en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning. 
 
Floor heeft onderzoek gedaan naar de effecten van een buitentraining ten opzichte van een binnentraining. Uit het onderzoek is gebleken dat de buitengroep bij de fysieke testen op alle vlakken hoger scoort, maar het verschil is niet significant. Uit de vragenlijst is gebleken dat beide groepen mentaal erg vooruit zijn gegaan. Wel scoort de buitengroep hier weer net iets hoger. Ook kunnen beide groepen veel voordelen noemen van een binnen- en een buitentraining. De conclusie is dat de keuze voor een binnen- of een buitentraining gebaseerd is op persoonlijke voorkeuren.
 
Aan het begin van de Corona periode zijn wij met Cancer Care Center onze trainingen buiten gaan aanbieden, omdat dat toen de enige optie was. Gezien de positieve reacties die wij van de deelnemers hierop kregen, zijn wij er mee blijven doorgaan. Zo trainen wij nu onder meer in het Amsterdamse Bos, Oosterpark en Vondelpark
 
Wil je ook meer weten over trainen in de palliatieve fase of trainen in de buitenlucht? Neem contact op via info@cancercarecenter.nl  Via deze weg willen we Floor en Inez nogmaals hartelijk danken voor de fijne stageperiode en feliciteren met een welverdiend diploma!