Donatie Belle & Balance voor Cancer Care Center

Wij zijn heel blij met de donatie van €2500,- die wij hebben mogen ontvangen van Belle & Balance. Deze stichting heeft onlangs besloten te stoppen en zocht een goede bestemming voor het restantbedrag wat nog op de rekening stond.

Belle & Balance heeft de afgelopen 10 jaar meer dan 100 jonge vrouwen begeleid bij het herstel na kanker. Zij hadden hiervoor een speciaal programma ontwikkeld waar reflectie op de ziekte, de reïntegratie in het maatschappelijke leven en psychosociale aspecten centraal stonden. Lotte Wieland en Sharon de Beer, de vrouwen achter de stichting, zijn er aan toe nieuwe wegen in te slaan en hebben daarom besloten te stoppen.

Wij zijn juist bezig met het opzetten van een revalidatieprogramma op maat waar we ook aandacht willen schenken aan welzijn, ontspanning en reïntegratie. Dit sluit natuurlijk heel mooi aan op het werk van Belle & Balance. Het bedrag wat wij hiervoor van Belle & Balance hebben ontvangen zal dan ook hiervoor aangewend worden. Concreet gaat het dan om het kunnen aanbieden van yoga, meditatie en mindfulness als onderdeel van het herstel na kanker.