Maatregelen omtrent het Coronavirus

Graag willen wij u infomeren over welke maatregelen wij getroffen hebben omtrent het Coronavirus en wat wij in deze aan u vragen. 

Wat wij doen om verspreiding te voorkomen

  • Wij geven u even geen hand bij het begroeten.
  • Wij wassen onze handen voor en na afloop van elke behandeling grondig. 
  • Bij griepverschijnselen die op het coronavirus kunnen duiden zoals koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) blijven wij thuis. Wij proberen er dan uiteraard voor te zorgen dat u gezien wordt door een andere zorgverlener. 
  • De apparatuur en ruimtes maken wij extra schoon.

Wat wij van u vragen

Voor de veiligheid van uw (vaak kwetsbare) medecliënten en zorgverleners willen wij u vragen bij (ook milde) griepverschijnselen uw afspraak met uw zorgverlener af te zeggen en ook zeker niet deel te nemen aan de groepstrainingen en groepslessen.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

  • Was uw handen regelmatig.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog (i.p.v. in uw hand).

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw zorgverlener.

 

Handenwassen