Nazorg aan kankerpatiënten nog steeds niet goed geregeld

Wij zijn als expertisecentrum heel blij met de recente erkenning voor de problemen waarmee kankerpatiënten te maken hebben en voor de aandacht voor het belang van goede (na)zorg aan mensen die leven met en na kanker.
Die nazorg schiet nu helaas nog ernstig te kort, zo blijkt uit rapporten van het IKNL en NFK.
 

foto: Guy Offerman - Happy on Friday
foto: Guy Offerman - Happy on Friday

 

Meer mensen leven met de gevolgen van kanker
Doordat er een toename is in het aantal mensen dat kanker krijgt en steeds meer mensen kanker (langdurig) overleven, zijn er ook steeds meer mensen die leven met de gevolgen van de ziekte en de behandelingen daarvan. Deze gevolgen kunnen zelfs na jaren nog aanwezig zijn en grote invloed hebben op het leven en functioneren van de patiënt en diens omgeving. Veel mensen kampen bijvoorbeeld met chronische vermoeidheid, pijn, angst dat de ziekte terug keert, depressie of seksuele problemen. 

Belang van ondersteunende zorg
Herkenning en erkenning voor de gevolgen van kanker kunnen ervoor zorgen dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is om weer optimaal te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Tijdig en op maat, want meer aandacht is nodig voor de individuele mens achter de ziekte in elke fase van het ziekte- en herstelproces. Helaas hebben vier op de tien mensen die leven met of na kanker geen informatie van zorgprofessionals gehad over de mogelijkheden van ondersteunende zorg.

Ook wordt zorg nog vak geleverd in het ziekenhuis waarbij dit ook efficiënter, effectiever en goedkoper dichter bij huis geboden zou kunnen worden. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om veel aanvullende ondersteuning en leefstijladviezen via E-health te bieden. 

Rol van Cancer Care Center
Binnen Cancer Care Center bieden wij interdisciplinaire zorg zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal maatschappelijk. Wij werken daarbij intensief samen met de ziekenhuizen, huisartsen maar ook met instanties zoals de patientenverenigingen. Ook maken wij ons samen met onze partner Ingeborg Douwes Centrum hard om te zorgen dat aangetoonde interventies ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Daarvoor zijn wij in gesprek met diverse zorginstanties.