Nieuw bij Cancer Care Center: cardio oncologie

Cliënten van Cancer Care Center kunnen ook bij ons terecht voor Cardio Oncologie nu Yorik Butter via FysioHolland ons team is komen versterken.

Yorik is fysiotherapeut en heeft de afgelopen jaren gewerkt met cardiologische patiënten en revalidatietrajecten opgesteld voor deze groep. Hij gaat deze kennis en ervaring nu bij ons toepassen. 

Yorik Butter
Yorik Butter

 

Wat is Cardio Oncologie?
Cardio Oncologie is een specialisme dat zich bezighoudt met problematiek van het hart als gevolg van oncologische behandelingen zoals bestralingen en chemotherapie. Deze behandelingen kunnen bij sommige cliënten hartproblemen veroorzaken tijdens of zelfs nog lang na afloop van het behandeltraject.

Hoewel een overgroot deel van deze problemen goed te behandelen zijn, kan het een grote impact hebben op iemand zijn leven. Hartproblemen kunnen vaak beangstigend zijn en het al aangetaste vertrouwen in het lichaam verder aantasten. De juiste ondersteuning hierbij in dan dus ook essentieel.

Wat houdt deze ondersteuning in?
In het ziekenhuis wordt er voornamelijk gekeken naar een oplossing via medicijnen. Dit gaat vaak in de vorm van hartritme medicatie en bloeddruk medicatie. Deze zijn van groot belang om het hart optimaal te houden en voor de preventie van verdere problemen. Toch is dit niet het hele verhaal. Cliënten blijven, ondanks de medicatie, vaak problemen houden zoals vermoeidheid, duizeligheid en een aanzienlijk verminderde conditie. 

Hier komt de fysiotherapeut kijken. Deze ondersteunt de cliënt om de belastbaarheid van het lichaam en het hart te verbeteren, hem of haar te informeren over het hart en te leren luisteren naar het lichaam tijdens activiteiten. Hiermee krijgt de cliënt weer vertrouwen in wat het lichaam allemaal aan kan.