Prehabiliatie standaard onderdeel van behandeling darmkanker

Per 26 september is prehabiliteren een standaard onderdeel in de behandeling van darmkanker. Het doel is de conditie van de patiënt te verbeteren, zodat die beter bestand is tegen de operatie. Immers: hoe fitter erin, hoe fitter eruit. Cancer Care Center is nauw betrokken bij dit programma en doet dat in samenwerking met het OVLG

Het prehabilitatie programma is opgezet in samenwerking met de initiatiefnemers en het onderzoekend centrum; het Maxima Medisch Centrum uit Eindhoven. In Amsterdam wordt het programma uitgevoerd door het OLVG. Patiënten die in dit ziekenhuis de diagnose darmanker krijgen, krijgen dit programma voortaan automatisch aangeboden.

Breed programma

Het bestaat uit fysieke training, verbetering van voeding, mentale begeleiding, behandeling van specifieke ziekten en stoppen met roken of alcoholgebruik. Ook in de korte tijd die er soms is tussen het moment van diagnose en operatie, kan de conditie van de patiënt flink verbeteren. Dit zorgt onder andere voor minder complicaties, een kortere opnameduur en een sneller herstel. 

Meerdere betrokken zorgpartners

Het grootste gedeelte van de prehabilitatie bestaat uit fysieke training tot aan de operatie. In een traject van 4 tot 5 weken gaat een cliënt fysiek aan de slag middels fysieke training 3 keer in de week onder begeleiding van onze gespecialiseerde oncologiefysiotherapeuten. Daarnaast begeleiden onze diëtisten de cliënten op het gebied van voeding. Andere betrokken partijen zijn onder meer Sinefuma (voor het stoppen met roken) en het Ingeborg Douwes Centrum (voor eventuele psychologische begeleiding).

Het is de bedoeling in de toekomst dit soort ook te ontwikkelen voor mensen met andere vormen van kanker.

Prehabilitatie