Psychosociaal therapeut Judith Kunst van start bij CCC

Het team van CCC-zorgverleners is uitgebreid met psychosociaal- en contextueel therapeut Judith Kunst.

Judith's werk richt zich op het omgaan met kanker; omgaan met angst en onzekerheid, vermoeidheid, rouw en verlies, veranderd zelfbeeld en opnieuw betekenis geven aan het leven. Judith heeft veel ervaring met, en is ook geschoold in, het begeleiden van gezin- en relatieproblemen binnen de oncologie.Naast haar eigen praktijk werkt Judith al jaren in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis als medisch maatschappelijk werker. 
 

Judith Kunst
Judith Kunst

 

Begeleiding in alles fases
Kanker krijgen is een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Kanker geeft gevoelens van angst en onzekerheid en een verlies van autonomie. 

Thema’s als hoe ga ik om met mijn haarverlies, hoe verhoud ik mij tot de mensen in het ziekenhuis, wat betekent deze ziekte voor mijn omgeving. Dat zijn vragen die vooral voorkomen tijdens de behandelfase.
In de herstelfase hebben veel patiënten last van stemmingsklachten, concentratieverlies en vermoeidheidsklachten. In deze fase wordt de balans opgemaakt; wat is er gebeurd, wat betekent dit voor mijn leven.  In deze fase wordt verwerkt wat er allemaal gebeurd is.
Ook zijn er steeds meer mensen die moeten leven met het feit dat de kanker niet meer weg gaat uit hun leven. Vooral dan is kwaliteit van leven een belangrijk onderwerp. 

Tijdens de behandeling en begeleiding besteedt Judith aandacht aan al deze thema’s. Door middel van gesprekken en samen op zoek te gaan naar de juiste woorden, kan iemand weer grip op het leven krijgen en de kanker integreren in het leven.

Partnerrelatie- en gezinsgesprekken
Naast individuele gesprekken is Judith ook gespecialiseerd in partnerrelatie en gezinsgesprekken.  Het krijgen van kanker is een heftige gebeurtenis voor iedereen binnen het gezin of de relatie. Niet iedereen heeft dezelfde manier van omgaan met moeilijke dingen. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan in de relatie en voelen mensen zich soms erg alleen. Tijdens de gesprekken is er ruimte voor ieders verhaal, eigen achtergrond en patronen die zijn ontstaan.  Ook besteedt Judith aandacht aan wat het voor de eventuele kinderen betekent als een van de ouders ziek wordt. 

De duur van de behandeling wisselt maar meestal is dat tussen de 5 - 8 sessies. 

De therapie wordt – afhankelijk van de polis - vergoed in de aanvullende verzekering.  Geïnteresseerden kunnen contact met Judith opnemen via haar website. www.judithkunst.nl