Rol ondersteunings- consulent wordt steeds belangrijker

Een nieuwe functie binnen de oncologische zorg die snel in opkomst is: de ondersteuningsconsulent. Deze persoon is het vaste aanspreekpunt voor patiënten voor wat betreft ondersteunde zorg en begeleiding.

Ondersteuningsconsulent

De rol kan vervuld worden door een oncologieverpleegkundige van het ziekenhuis waar iemand behandeld wordt, maar bijvoorbeeld ook door een caremanager van Cancer Care Center. De ondersteuningsconsulent functioneert als de zo belangrijke schakel tussen eerste- en tweedelijns zorg. Zij wijst immers de weg binnen het aanbod van alle mogelijke vormen van ondersteuning. Daarnaast kan zij ook het gesprek aangaan over wat het betekent om te leven met kanker en wat de gevolgen zijn voor het dagelijkse functioneren. 

Samenwerking OLVG

Annemarie Beintema, oprichter en directeur van Cancer Care Center, heeft recentelijk samen met casemanagers van het OLVG de training Ondersteuningsconsulent gevolgd. Het OLVG en wij streven er naar dat we bij alle kankerpatiënten die in het OLVG behandeld worden, de psycho-sociale ondersteuning en detectie van rest klachten kunnen waarborgen. Met het aanstellen van Mariëtte van Nes als projectleider oncologische nazorg wordt er momenteel dan ook hard  gewerkt aan een goede samenwerking.

Hierdoor worden mensen naar verwachting sneller en beter doorverwezen. Cliënten krijgen tijd en ruimte om hun verhaal te doen en de eigen wensen te bespreken, zodat ze vanuit eigen regie hun hulpvraag en hun nazorg plan mede kunnen bepalen.

Stichting Ook heeft een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkeling.  Zij hebben vastgesteld dat de verwijzing naar 1e lijns nazorg nog lang niet altijd (optimaal) gebeurd. Om daar verandering in te brengen hebben zij ondersteuningsconsulenten opgeleid. Ervaringen hiermee zijn tot nu toe positief. Patiënten ervaren het als zeer prettig dat er naast de medische vragen ook tijd is voor de vraag: “hoe gaat het met jou en wat heb je nodig”.

Vergoeding

De inzet van de ondersteuningsconsulent wordt afhankelijk van de organisatie waar die persoon werkzaam is, vergoedt vanuit de ziekenhuis financiering,  basisverzekering of aanvullende verzekering. Dat laatste is het geval bij ondersteuningsconsulenten van Cancer Care Center.