Scholing Psychosociale Oncologische Zorg van start

Donderdag 16 september was de eerste lesdag van de interdisciplinaire scholing Psychosociale Oncologische Zorg. Deze geaccrediteerde opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Vestalia en speciaal bedoeld voor zorgverleners die verbonden zijn aan Cancer Care Center. 

Tijdens deze scholing komen 12 gevolgen aan de orde die in meer of mindere mate kunnen spelen bij cliënten die worden of zijn behandeld voor kanker. Het gaat hier bijvoorbeeld om omgaan met vermoeidheid, pijn en angst, de terugkeer naar werk, en onderwerpen als voeding en seksualiteit.

Psychosociale ondersteuning en nazorg tijdens het behandeltraject is van groot belang voor deze groep. Het bieden van deze en ook fysieke ondersteuning zal tijdens de scholing dan ook uitgebreid  aan de orde komen; wat kan de patiënt zelf, wat kan de zorgverlener bieden en wat kan eventueel een collega nog aanvullend toevoegen.
 
De lessen worden verzorgd door zorgverleners die werken bij Cancer Care Center en andere bij ons betrokken zorgverleners. Directeur en oprichter Annemarie Beintema beet het spits af met een les over vermoeidheid en energie.

Annemarie tijdens opleiding