Start samenwerking Leefstijlcentrum LAMC360

 

Wij zijn een strategische samenwerking aangegaan met Leefstijlcentrum LAMC360 (“Leefstijl Als Medicijn Centrum”) uit Overveen, dat als missie de preventieve en curatieve zorg voor gezondheid heeft.

Het leefstijlcentrum biedt vanuit haar concept een menukaart van 21 gezondheidsdiensten die in een gepersonaliseerd programma gecombineerd worden. De diensten zijn gegroepeerd in 3 thema’s: Body, Mind en Nutrition. Het spectrum van diensten loopt van een standaard fitnessabonnement tot een gepersonaliseerd, interdisciplinair leefstijlprogramma om lichamelijke klachten te bestrijden. Deze mix van leefstijldisciplines, vooral in gepersonaliseerde programma’s aangeboden, wordt nu door onze komst uitgebreid met oncologiespecialisten zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en psycholoog. Het is onze zeventiende vestiging.

 

uniek interdisciplinair kwaliteitsprogramma

De kern van de samenwerking tussen LAMC360 en Cancer Care Center draait om een uniek interdisciplinair kwaliteitsprogramma voor de (na)zorg van (voormalige) kankerpatiënten. Paul Crawfurd, directeur van LAMC360 zegt over de samenwerking: “We gaan het beste van leefstijl en het beste van oncologische nazorg in één programma combineren. Niet alleen op expertisegebied, maar ook op de digitale ondersteuning hiervan. LAMC360 beschikt over een eigen ICT-unit die vanuit e-health oplossingen direct kan acteren bij nieuwe programmawensen.”

Annemarie Beintema, oprichtster en directeur van Cancer Care Center is blij met de samenwerking: “Verbinding en samenwerking binnen de oncologische zorg, dat is waar Cancer Care Center voor staat. Fantastisch dat we nu kunnen samenwerken met het grote team Leefstijl specialisten van LAMC, zodat we kennis en kunde kunnen bundelen. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Daarvoor is goede zorg essentieel, waar aandacht voor een gezonde leefstijl en eigen regie bij herstel een belangrijk onderdeel van hoort te zijn. Samen met LAMC willen wij dan ook optimale interdisciplinaire ondersteuning bieden voor (voormalig) kankerpatiënten: aandacht met elkaar voor de individuele mens achter de ziekte.”

Doel is ook dat de opgedane kennis van het gezamenlijke programma regionaal en nationaal wordt verzameld en gedeeld. In de praktijk betekent dit dat Cancer Care Center en LAMC360 samen onderzoek gaan doen en in het land actief haar programma en resultaten zal uitdragen. In de hoop dat meer organisaties en patiënten gebruik maken van onze programma’s.

 

Annemarie Beintema en Paul Crawfurd