Training voor CCC zorgverleners over psychosociale zorg

In samenwerking met opleidingsinstituut Vestalia organiseert Cancer Care Center dit najaar voor haar zorgverleners een incompany scholing “psychosociale oncologische zorg”.

Tijdens deze (geaccrediteerde) scholing komen 12 gevolgen aan de orde die in meer of mindere mate kunnen spelen bij cliënten die worden of zijn behandeld voor kanker. Het gaat hier bijvoorbeeld om omgaan met vermoeidheid, pijn en angst, de terugkeer naar werk en onderwerpen als voeding en seksualiteit.

Psychosociale ondersteuning en nazorg tijdens het behandeltraject zijn van groot belang voor deze cliënten. Het bieden van deze en ook fysieke ondersteuning binnen Cancer Care Center zal tijdens de scholing dan ook uitgebreid aan de orde komen; wat kan de cliënt zelf, wat kan de zorgverlener bieden en wat kan eventueel een collega nog aanvullend toevoegen.

De lessen worden verzorgd door zorgverleners die werken bij Cancer Care Center en andere bij ons betrokken zorgverleners. Het doel is de onderlinge betrokkenheid te verhogen, te leren van en met elkaar en het optimaliseren van de intercollegiale samenwerking.

Vestalia is het bureau van Esther van Weele en is gespecialiseerd in het bieden van opleidingen rondom gespreksvoering en psychosociale zorg voor oncologie-zorgverleners.

Opleiding
Bron: Dreamtime