workshop zelfzorg voor ccc zorgverleners

Het werk binnen de oncologische zorg kan een grote emotionele impact hebben op de zorgprofessional. Om dit mooie werk te kunnen blijven uitoefenen is het dan ook belangrijk om mentaal fit te blijven. 

Zelfzorg voor zorgprofessionals

Afgelopen weken konden aan Cancer Care Center verbonden zorgverleners een zelfzorgworkshop volgen waarin werd ingegaan op wat werken in de zorg doet met een zorgprofessional, wat het belang is van zelfzorg en wat goede zelfzorg eigenlijk is. De training werd gegeven door Marijke Dierdorp en Sanne Koemans van het Ingeborg Douwes Centrum, een ggz-instelling op het gebied de psycho-oncologie. 

Praktische vaardigheden

In de training werd kennis opgedaan van de effecten van acute en chronische stress op de hersenen en er werd inzicht verkregen in hoe je ervoor zorgt dat stress geen nadelige gevolgen heeft. Daarbij werden praktische vaardigheden aangereikt die bijdragen aan het eigen welzijn, zoals het verwerken van heftige gebeurtenissen, het aangeven van grenzen en organiseren van een goede werk-privé balans. Het was een zeer waardevolle bijeenkomst die erg goed werd ontvangen bij onze zorgverleners. 

workshop zelfzorg