Hoe gaat Cancer Care Center om met mijn gegevens?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars mogen als u hiermee instemt uw behandeling met elkaar bespreken. Daarbuiten hebben wij een geheimhoudingsplicht en verstrekken zonder uw toestemming nooit vertrouwelijke informatie aan derden.

Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij houden ons aan de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.