Privacystatement

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken. Wij hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij houden ons hierbij aan de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over uw behandeling bij Cancer Care Center? Laat het ons weten, zodat we samen kunnen kijken hoe het beter kan. Wij hebben geen eigen officiële klachtenregeling, aangezien wij werken met zorgverleners van verschillende instellingen en organisaties die elk een eigen regeling kennen.
 

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Cancer Care Center niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

Cancer Care Center is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Deze website kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden. Cancer Care Center heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Cancer Care Center verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Cookiebeleid

Versie 17-10-2019

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Cancer Care Center B.V., gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle aan cancercarecenter.nl gerelateerde domeinen.

 1. Cookies
  www.cancercarecenter.nl maakt gebruik van technische cookies en cookies voor website analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst.  
  1. Functionele en noodzakelijke cookies
   Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.
  2. Cookies voor website analyse
   www.cancercarecenter.nl maakt gebruik van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt
  3. Browser-instellingen
   U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren.