Sportgeneeskunde

Bij de sportarts wordt er gekeken of hart, longen en spieren goed met elkaar samenwerken tijdens inspanning. Juist de samenwerking tussen de verschillende organen en onderdelen van het lichaam zorgen er immers voor dat we ons goed of minder goed voelen.

Wat kan een sportarts betekenen voor een oncologiepatiënt?

Een sportarts kan helpen de conditie te behouden en op te bouwen, zodat iemand zich fitter voelt in een periode dat het lichaam het zwaar te verduren heeft. Ook wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn dat hart, longen en spieren niet goed functioneren, zodat er zo nodig doorverwezen kan worden naar een geschikte specialist. Daarnaast helpt een sportarts bij de start van de revalidatie op maat en wordt de cliënt begeleid naar geschikte revalidatie buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij Cancer Care Center.

Er is een nauwe samenwerking tussen de sportartsen van het OLVG en Cancer Care Center, met goede overdracht en korte lijntjes. Voor een afspraak met een sportarts heb je een verwijzing nodig van een specialist of huisarts. De afspraak wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat af van het eigen risico.