Yasmine
Martha
Vestiging(en)
Omschrijving

Mijn naam is Yasmine Martha, algemeen fysiotherapeut en oncologische fysiotherapeut in opleiding. Tijdens mijn stage in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is mijn sterke interesse in het werken met oncologische patiënten ontstaan. Om die reden ben ik direct na mijn basisopleiding gestart om mij te specialiseren tot oncologische fysiotherapeut.
Ik vind het heel belangrijk om samen met de cliënt aan de slag te gaan, te kijken wat er zowel fysiek als mentaal mogelijk is en hier op in te spelen. Op deze manier denk ik dat je de meest persoonlijke en daarmee passende zorg kan bieden.