Sociale en participatieproblemen

Klachten die voortkomen uit het hebben van kanker of de behandeling ervan brengen zelf ook weer gevolgen met zich mee. Ze kunnen ertoe leiden dat u minder goed kunt participeren in uw sociale en maatschappelijke omgeving. Dan gaat het om het kunnen onderhouden van sociale contacten, het uitoefenen van uw hobby’s, het verrichten van uw werk of het volgen van een opleiding.

Als u bijvoorbeeld uw schouder niet goed kunt bewegen kan dat betekenen dat u uw werk als kapper niet meer kunt uitoefenen. Of dat u kunt niet meer met uw vrienden kunt gaan tennissen. Daarmee is niet zozeer het niet kunnen bewegen van uw schouder het probleem, maar misschien wel de financiële problemen die u krijgt en het sociale isolement waarin u raakt.

Daarnaast kan ook de onzekerheid over een veranderd lichaam en het verliezen van het haar ervoor zorgen dat u het vervelend of eng vindt om onder de mensen te komen.

Ondersteuning op deze gebieden kan helpen deze problemen te verminderen of te verhelpen. 


Zorgdisciplines