Verminderde conditie, kracht en beweeglijkheid 

Conditie

De conditie kan flink afnemen als gevolg van kanker en de behandeling. Doordat veel mensen last hebben van vermoeidheid, hebben ze de neiging minder actief te zijn, waardoor de conditie steeds verder afneemt. Een neerwaartse spiraal. Daarom is het belangrijk om ook tijdens de behandeling te blijven bewegen en na afloop de conditie weer verder op te bouwen. 

Kracht

Ook de spierkracht kan afnemen, soms alleen lokaal in een arm of been als gevolg van een operatie. In andere gevallen is de algehele spierkracht verminderd door de behandeling (met name bij chemotherapie). U kunt dan beperkt zijn in iets pakken of tillen, opstaan uit een stoel of een eind lopen. Trainen van dagelijkse activiteiten kan hier dan bij helpen, of hervatten van sport. Tijdens de oncologische revalidatie neemt krachttraining een belangrijke plaats in. 

Beweeglijkheid

De vakterm hier is ROM (Range of Motion). Dan gaat het om bijvoorbeeld iets boven uit een kastje pakken, een jas aandoen, bukken of omdraaien in bed. Als gevolg van bestraling of operaties kunnen er beperkingen ontstaan in de beweeglijkheid van bepaalde lichaamsdelen, zoals de schouder. Maar ook kan het zijn dat u doordat u een tijdje minder heeft kunnen bewegen, en dat daardoor de beweeglijkheid is verminderd. Soms gaan de klachten vanzelf over door weer meer te bewegen of uw sport weer op te pakken. Als de klachten aanhouden, is het verstandig met de oedeem- of oncologiefysiotherapeut te overleggen wat nodig is. 

 

Zorgdisciplines