Psychosociale ondersteuning

Kanker en de behandeling vragen veel van de patiënt en de omgeving. Iemand moet op zoek naar een nieuw evenwicht en leren omgaan met een soms hele nieuwe situatie en vooruitzichten. Dit alles heeft heel veel invloed op de kwaliteit van leven. Sommige mensen kunnen, met steun van hun naasten, dit zelf hanteren en verwerken.

Anderen kunnen baat hebben bij gespecialiseerde emotionele ondersteuning. Als men door bijvoorbeeld piekeren, slecht slapen en gevoelens van angst en ongerustheid, niet meer in staat is om de dagelijkse activiteiten te blijven uitvoeren. Of als de ziekte negatieve invloed heeft op de relatie met partner of kinderen.

Psychosociale ondersteuning is een breed zorggebied. Iemand kan behoefte hebben aan ondersteuning door een gespecialiseerde GGZ-psycholoog, anderen hebben voldoende baat bij bijvoorbeeld een mindfulness cursus. De caremanagers van Cancer Care Center bekijken met iedereen die aangeeft behoefte te hebben aan ondersteuning wat de beste opties zijn.

 

Zorgdisciplines