Psychologische zorg

Voor ondersteuning bij het verwerken en accepteren van de ontstane situatie kunnen patiënten met kanker en hun naasten uit de regio Amsterdam onder meer terecht bij onze zorgpartner GGZ-instelling Ingeborg Douwes Centrum

Samen met de patiënt wordt gezocht naar de beste manier om met de gevolgen van kanker om te gaan. Doel van de begeleiding is het evenwicht hervinden. Psychologische begeleiding kan individueel of samen met een partner en kinderen, maar ook eventueel in groepsverband. 

Naast gesprekken wordt er vaak gebruik gemaakt van visualisaties (vertalen van een gedachte naar een beeld) van aandachtgerichte- of meditatieve oefeningen en van ontspanningsoefeningen. Daarbij hebben de therapeuten hun eigen expertise in diverse vormen van behandeling zoals existentiële therapie, traumabehandeling en cognitieve gedragstherapie.

Tijdens een intakegesprek met één van de psychologen wordt, op grond van wensen en behoeften, bepaald welke vorm van begeleiding het beste past.

Een bijzondere vorm van psychologische begeleiding is creatieve expressie. Deze wordt bij ons aangeboden door psycholoog Jan Taal