Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt bij het zoeken naar oplossingen voor kankerpatiënten die problemen ondervinden in het dagelijks leven als gevolg van de ziekte of de behandeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van pijn waardoor u wordt beperkt in uw bewegingen. 

De ergotherapeut bekijkt samen met u of een activiteit anders uitgevoerd kan worden. Door de dag- en weekindeling onder de loep te nemen kan worden bezien of er meer balans kan komen in wat u kan en wil. De ergotherapeut geeft ook adviezen bij het uitvoeren van bewegingen waardoor die minder energie vergen of minder belastend zijn. Een belangrijk onderdeel van ergotherapie is energiecoaching: het efficiënt om leren gaan met energie, zodat er meer balans is tussen rust en activiteit. Ergotherapie kan worden ingezet in ieder stadium van kanker.