Oncologische fysiotherapie / revalidatie

Oncologische revalidatie

Door het geleidelijk opbouwen van duur- en krachtactiviteiten begeleidt de oncologiefysiotherapeut u naar een grotere lichamelijke belastbaarheid. U krijgt een aangepaste training gericht op kracht, conditie, mobiliteit en vitaliteit. Daarnaast krijgt u bewegingsadvies op maat. Bij ernstige vermoeidheid kan de therapeut helpen met het coachen van de energie.

 

Oncologische fysiotherapie

Dit is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen die het gevolg zijn van kanker of de behandeling. Voorbeelden hiervan zijn: pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. 
Oncologiefysiotherapie bestaat uit oefentherapie, ademhalingsoefeningen, behandelingen ter ontspanning en vermindering van pijn, en verschillende massagetechnieken. U kan in de oefenzaal worden behandeld, in een groep of individueel.

Oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:


In de behandelfase

De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditie- en krachtverlies en het verlichten van spanningsklachten.

In de herstelfase

Nu gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.
Soms kan de ziekte niet of niet volledig worden genezen maar wel onder controle gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen. Iedereen moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht.

In de palliatieve fase

Deze begint op het moment dat iemand te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing is gericht. Deze fase kan weken, maanden maar ook jaren duren. De kwaliteit van leven staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen bij het zo lang mogelijk actief en vitaal blijven.

In de terminale fase

Het levenseinde nadert en er moet afscheid genomen worden van naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.