Meer energie en ontspanning

Vermoeidheid, stress en een gebrek aan energie zijn veel voorkomende klachten bij kanker en de behandeling ervan. Gelukkig is er iets aan te doen. Er zijn manieren om de vermoeidheid te verminderen en om er beter mee om te kunnen gaan. Ook kunt u door bijvoorbeeld yoga en meditatie beter leren ontspannen en zodoende minder stress ervaren.

Wij bieden verschillende diensten aan die kunnen helpen. In onze folder "Meer Energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker" vertellen wij u daar meer over. Het scala is breed: van fysiotherapie tot meditatie en van voedingsadviezen tot acupunctuur. De folder is verkrijgbaar op onze vestigingen. U kunt hem ook hier lezen en downloaden.

Acupunctuur

Acupunctuur is een prachtige eeuwenoude oosterse geneeswijze die de energiehuishouding in balans brengt. Acupunctuur zet lichaam en geest aan zichzelf te genezen door dunne naaldjes te plaatsen op bepaalde punten op het lichaam. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang.

Acupunctuur is complementair; het kan naast de reguliere kankerbehandelingen ingezet worden. Acupunctuur geeft de beste resultaten als er tegelijk met de reguliere behandelingen mee wordt gestart. De kans is dan het grootste dat eventuele bijwerkingen niet optreden of de heftigheid ervan wordt beperkt. Ook in een later stadium (ook palliatief) kan het zinvol zijn met acupunctuur te beginnen. Langer bestaande klachten kunnen dan verminderen en soms verdwijnen. Klachten zoals pijn, misselijkheid, neuropathie, braken, droge mond en overgangsklachten, angst, depressie, slapeloosheid en vermoeidheid. Consulten worden (afhankelijk van uw zorgverzekering deels) vergoed door de zorgverzekeraar.

Acupuncturist: Hilde Hiemstra van Qi-Acupunctuur

Triger

Massage- en bewegingstherapie Amsterdam

Massagetherapie is meer dan alleen massage. De therapie bestaat uit een combinatie van therapeutische massagevormen, gesprekken en oefeningen.

Massagetherapie kan klachten bij kanker verminderen of wegnemen; soms verminderen zelfs de pijnklachten. Voor, tijdens en na de behandeling van kanker kan massagetherapie helpen spanningen weg te nemen, beter te slapen, warm te worden en beter te ademen. Een massagetherapeut gaat ervan uit dat lichaam, geest en emotie één geheel zijn en elkaar beïnvloeden. Het is een aanvulling op de medische behandeling.

Functionele aanrakingen - Een kankerpatiënt maakt veel mee en het lichaam reageert op dat alles, vaak met extra gespannen spieren, ingehouden adem, pijnen, vermoeidheid of een slechtere bloedcirculatie, slechte spijsvertering of slechte nachtrust. Aanrakingen zijn in deze periode vaak functioneel. Een respectvolle aanraking door een massagetherapeut kan verzachting en ontspanning geven.

Verschillende klachten - Massagetherapie kan helpen bij al die stressklachten en ook bij een benauwd gevoel, futloosheid, koude voeten of handen, uit balans zijn, moeite hebben jezelf te laten zien en te laten aanraken. Het kan ook goed zijn bij een veranderde lichaamshouding, een ander bewegingspatroon en gespannen spieren.

Massagetherapeute: Marianne den Hollander
Meer weten: Leveza

Triger

Meditatie - Diep Herstel

Diep Herstel is een meditatieprogramma waar aandacht wordt besteed aan mind en spirit om zodoende meer balans, acceptatie, inzicht en vertrouwen te creëren. Voor een optimaal herstel is het immers van belang dat ons hele wezen wordt verzorgd; onze body, mind en spirit. 

Het Diep Herstel programma helpt u om tijdens uw ziekteperiode sneller te herstellen en om emotioneel en spiritueel in balans te komen. Dit flexibele programma is speciaal opgezet voor mensen met een levensbedreigende ziekte en is effectief in elke fase van de ziekte: diagnose fase, tijdens het behandeltraject, maar ook in een later stadia van de ziekte.

In Diep Herstel combineert Satu Karjalainen bijna 20 jaar medische oncologie ervaring met Brainspotting-trauma release methode en meditatietechnieken. Naast haar BIG registratie als verpleegkundige is zij een gecertificeerd Brainspotting therapeut en meditatie leraar. 

Meer informatie: Sattwanu.nl 

Triger

Mindfulness

Mindfulness is een in het Westen populaire stroming in de psychologie. Het betekent ‘met volle aandacht en met mildheid aanwezig zijn in het moment’. Mindfulness en Mindfulness-trainingen worden steeds meer erkend als een effectieve manier om het psychologisch functioneren en welzijn van kankerpatiënten te vergroten. 

De diagnose kanker, alle onderzoeken, behandelingen en bijwerkingen kunnen maken dat je hoofd meer dan vol is. Mindfulness helpt het stressniveau te verminderen. Je oefent verschillende meditaties, leert anders om te gaan met klachten als pijn, misselijkheid, piekeren, angst, twijfel en somberheid. Je oefent je, ook tijdens je ziekte, thuis te (blijven) voelen bij jezelf. 

Mindfulness is complementair; het kan naast de reguliere kankerbehandelingen ondersteunend zijn. Ook in een later stadium (ook palliatief) kan het zinvol zijn om ermee te beginnen. De beoefening is waardevol voor iedereen die zelf of in zijn omgeving met kanker geconfronteerd wordt. 

Consulten worden soms vergoed door zorgverzekeraar of werkgever, via ARBO- dienst of UWV.  

Mindfulnesstherapeute: Erna Laning

Triger

Yoga

Het doel van yoga is om op een bewuste manier kracht en flexibiliteit te ontwikkelen, evenwicht te verbeteren en de organen te stimuleren en in balans te brengen.

Tijdens de les komen simpele Yoga houdingen (asana’s) aan bod. In de les wordt opgelet dat iedereen binnen zijn individuele mogelijkheden blijft waarbij veel aandacht voor een exacte uitvoering en vloeiende ademhaling is.

YogadocenteLjiljana Music

Triger

Hieronder staat een aantal zorgaanbieders met wie wij samenwerken. Neem voor suggesties over aanvulling van deze lijst contact met ons op.

Therapeutische vakantie

Les Vaux biedt begeleiding aan mensen met (of na) kanker en hun naaste. Dat gebeurt op een speciale manier, namelijk tijdens vakantieweken op het landgoed van Les Vaux in Frankrijk of op een mooie locatie in Nederland.

U bent samen met anderen, maximaal acht, en doet mee aan een speciaal voor dit doel ontwikkeld programma. Het programma is geschikt voor mensen die het prettig vinden in een kleine groep lotgenotenhun ervaringen te delen, zich te verdiepen in de wijze waarop zij en anderen omgaan met de kanker in hun leven en daarvan te leren.

In een week in Les Vaux is er een vast programma: in de ochtend yoga en gesprek, in de middag een keuzeprogramma dat bestaat uit schilderen of boetseren, massage, zandtableau, wandelen of zwemmen. Om lekker te kunnen slapen wordt de dag afgesloten met ontspannings- of mindfulnessoefeningen.

Het programma wordt begeleid door professionele therapeuten die ruime ervaring hebben met het werken met mensen met kanker.

Meer weten: www.lesvaux.nl

Triger

Yogastudio JYO Amsterdam

H-yoga is een speciaal yogaprogramma, ontwikkeld voor kanker- en voormalige kankerpatiënten. Het ondersteunt het herstel- en verwerkingsproces tijdens en na de medische behandeling.

Het programma is bedoeld als aanvulling op de reguliere nazorg.

Nieuwe balans - De lessen H-yoga vinden plaats in een sfeervolle, veilige omgeving. Een les bestaat uit eenvoudige yogaoefeningen met aandacht voor de ademhaling, meditatie, visualiseren (vertalen van een gedachte naar een beeld). H-yoga moet ontspanning geven en kan daarmee zorgen voor een nieuwe balans. Andere voordelen: het stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam; het versterkt de innerlijke kracht en het immuunsysteem. H-yoga inspireert, motiveert en geeft zelfvertrouwen en verbetert de concentratie, de ademhaling en het slaap- en eetritme.

De lessen - H-yoga kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Het enige wat nodig is voor de lessen is makkelijk zittende kleding en een handdoek. Yogamaterialen als matjes, kussentjes en plaids zijn aanwezig.

H-Yogadocent: Josette van Leeuwen
Meer weten: www.jyo.nl

Triger

Helen Dowlingsinstituut - Minder Moe Bij Kanker

Kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten met ernstige vermoeidheidsklachten blijken veel baat te hebben bij de therapie Minder moe bij kanker die via internet wordt gegeven door het Helen Dowlinginstituut in Utrecht.

Aandachtstraining – De therapie is een training in aandacht die de deelnemers in negen weken leert anders om te gaan met hun vermoeidheid. De aandachtstraining wordt begeleid door BIG geregistreerde therapeuten die ruime ervaring hebben in het begeleiden van kankerpatiënten. De begeleiding gaat via internet; iedere deelnemer heeft een persoonlijke webpagina waarop elke week een nieuwe reader, oefeningen (mp3-bestanden), opdrachten en feedback van de therapeut komen te staan. De cursist houdt zelf een logboek bij.

Meer weten: www.mindermoebijkanker.nl

Triger

Aandacht & Focus

Aandacht & Focus is een organisatie die laagdrempelige lessen geeft in Tai Chi Tao- en Qi Gong-lessen aan kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten en hun naasten.

Tai Chi Tao en Qi Gong zijn vormen van langzaam bewegen. Deze bewegingen hebben raakvlakken met dans en meditatie. De bewegingen bieden ontspanning en nieuwe energie en zorgen voor een nieuwe balans tussen lichaam, geest en ziel. Tai Chi en Qi Gong helpen de cursist sterker te worden vanuit zijn eigen kracht.

Empowerment - In het programma van Aandacht & Focus is veel aandacht voor empowerment: het sterker maken van individuen vanuit hun eigen kracht. De begeleiding richt zich op het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. De lessen in Tai Chi Tao en Qi Gong zijn gericht op ontspanning, waardoor de cursist beter in zijn vel gaat zitten. Het bestaan zin geven en zin krijgen om te leven krijgen daardoor een nieuwe impuls.

Tips van Aandacht & Focusspecialist Jenny Wesly: kom in beweging;
tel je zegeningen; kijk naar wat wél goed gaat en wat wél goed functioneert; maak een lijst met energiegevers en energievreters en kies ervoor meer tijd en energie te besteden aan de energiegevers; kom tot rust door je aandacht te richten op je ademhaling; lach; bereid maaltijden met zorg en geniet van wat er op het bord ligt; eet meerdere keren per dag kleine hoeveelheden; verzorg jezelf goed: het uiterlijk is een afspiegeling van hoe je jezelf ziet en gezien wilt worden.

Aandacht & Focus-specialist: Jenny Wesly
Meer weten:
www.jennywesly.nl

Triger

Boek over vermoeidheid

Vermoeidheid na kanker is buitengewoon ingrijpend en heeft invloed op het hele bestaan. Daarover handelt Een lichaam van lood. Het boek gaat ook over de beste manier van omgaan met deze vermoeidheid en wat eraan te doen.

Per onderwerp zijn ex-kankerpatiënten geïnterviewd die last hebben of hadden van energiegebrek. Een lichaam van lood is bestemd voor vermoeide ex-patiënten en hun naasten maar is ook informatief voor bijvoorbeeld werkgevers of huisartsen. De eerste druk van het boek verscheen in 2000; inmiddels is het boek naar de laatste inzichten herschreven en geïllustreerd met foto’s.

Inhoud - De eerste hoofdstukken van Een lichaam van lood gaan in op het verschijnsel vermoeidheid en gevolgen daarvan: full time werken is vaak niet meer mogelijk; favoriete hobby’s worden ingeruild voor bezigheden die minder energie vragen; de vrienden- en kennissenkring wordt vaak kleiner. In hoofdstuk drie wordt besproken hoe het beste weer aan het werk te gaan als er sprake is van hevige vermoeidheid.

Genezing - Hoofdstuk vier gaat over de mogelijkheden voor revalidatie tijdens en na de behandeling. Daaruit blijkt dat revalidatie niet iedereen behoedt voor blijvende vermoeidheid. Veel succes heeft de therapie van het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid in Nijmegen die driekwart van de langdurig vermoeide ex-kankerpatiënten daadwerkelijke genezing brengt. Het boek eindigt met een hoofdstuk voor wie moet leren leven met vermoeidheid.

Auteur - Het boek Een lichaam van lood is geschreven door Maria Hendriks. Het wordt aanbevolen door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK. Voor 20 euro te bestellen: www.mariahendriks.nl

Meer weten: www.mariahendriks.nl

Triger