Reïntegratie

Langdurig ziek zijn heeft consequenties voor werk, zowel tijdens als de periode na het ziekteproces. Weer aan het werk gaan na kanker is vaak een grote stap. Hetzelfde geldt voor (gedeeltelijk) blijven werken tijdens de behandeling. Toch is het goed om weer te beginnen of te blijven werken. Werk zorgt voor afleiding en inkomen, u doet mee in de maatschappij en u kunt wat voor anderen betekenen. Werk draagt daarom bij aan het herstel, mits stap voor stap opgevoerd en mits gecombineerd met andere herstelactiviteiten. 

Wacht niet te lang met het zoeken naar ondersteuning, maar bespreek de opties bij voorkeur al voor aanvang van de behandeling met uw werkgever. 

Ook mantelzorgers kunnen een beroep doe op extra ondersteuning. Hun werk kan immers eveneens onder druk komen te staan en het kan nodig zijn daar een stapje terug te doen.