Mindfulness

Mindfulness is een in het Westen populaire stroming in de psychologie. Het betekent ‘met volle aandacht en met mildheid aanwezig zijn in het moment’. Mindfulness en Mindfulness-trainingen worden steeds meer erkend als een effectieve manier om het psychologisch functioneren en welzijn van kankerpatiënten te vergroten. 

De diagnose kanker, alle onderzoeken, behandelingen en bijwerkingen kunnen maken dat je hoofd meer dan vol is. Mindfulness helpt het stressniveau te verminderen. U oefent verschillende meditaties, leert anders om te gaan met klachten zoals pijn, misselijkheid, piekeren, angst, twijfel en somberheid. U oefent uzelf, ook tijdens uw ziekte, thuis te (blijven) voelen bij uzelf. 

Mindfulness is complementair; het kan naast de reguliere kankerbehandelingen ondersteunend zijn. Ook in een later stadium (ook palliatief) kan het zinvol zijn om ermee te beginnen. De beoefening is waardevol voor iedereen die zelf of in zijn omgeving met kanker geconfronteerd wordt. 

Wij bieden met enige regelmaat de standaard 8-weekse cursus aan en daarnaast ook losse workshops.